Плочест филтер 20/11

Плочест филтер 20/11

Плочестиот филтер овозможува филтрирање на бели и црвени вина како и филтрирање на други прехрамбрени течности. Со користење на филтер плочи со различна густина со филтерот можеме да се врши грубо, фино или стерилно филтрирање.

Комплетното куќиште на филтерот е изработено од квалитетен нерѓосувачки челик W.Nr.1.4301,како и пупите кои се во склоп на филтерот.
 

Должина 40 цм
Ширина  32 цм
Висина  48 цм
Тежина  25 кг
Бр.на филтер плочи 10
Филтерна површина  0,4 м2
Капацитет  250-350л/ч
Приклучен напон,фрекфенција  230V~ 50Hz

Опис на производот