Пневматска преса 1600л

Пневматска преса 1600л

Пневматската преса е дел од опремата на еден вински подрум без кој е неможно да се помисли на добивање на квалитетна винска шира. Нејзината битна предност пред другите типови на преси е во тоа што се врши пресување при многу помал притисок. Последиците на понискиот притисок е во тoа што се врши пресување без механичко оштетување на деловите на гроздовите зрна и петелки. Пресувањето е тогаш ефикасно,сокот е потполно и истовремено квалитетно истиснат – сокот не содржи состојки од тврдите делови на грозјето.

Работата со пресата е едноставна. Полнењето,како и целата постапка на пресувањето е автоматска. Се одвива по фази кои се пропишани во програмот кој се бира по ваша желба. Ширата истекува во собирниот сад. Од таму тече по слободен пад или со помош Водена преса 300л ВП Зафатнина 300л Материјал W.Nr.1.4301 Висина 152 цм Ширина 90 цм Дијаметар 108 цм Тежина 110 кг Макс.притисок 3 бар. на пумпа во другите садови. По завршувањето на пресувањето, пресата го празни сувиот остаток во посебен сад за тоа.

Управувањето може да се одвива преку девет различни програми. Секој програм е составен од 4 фази.

Опис на производот

Зафатнина  1600л
Материјал  W.Nr.1.4301
Висина  130 цм
Ширина 140 цм
Должина  280 цм
Приклучен напон,фрекфенција  400V~ 50Hz
Макс.притисок  1,5 бар.