Водена преса 100л

Водена преса 100л

Водената преса овозможува пресување на сомелено грозје, јаболки и друго овошје. Пресувањето се постигнува без користење на електрична енергија или рачна работа, бидејќи пресата работи со помош на воден притисок од водоводната мрежа.

За работа на пресата доволен е водоводен притисок од 2,5 бара. Водната преса заради својата конструкција е со помал капацитет. Вградениот “мев’ овозможува рамномерно и ефикасно пренесување по вкупниот волумен на кошот на пресата и со тоа е обезбедена побрза работа.Саканиот притисок на вода во пресата го постигнуваме при работа со влезна славина, при што се користи манометар на цевката за влез на вода. Пречекорување на работниот притисок во пресата се спречува со помош на сигурносен вентил.
 

Зафатнина  100л
Материјал  W.Nr.1.4301
Висина  124 цм
Ширина  58 цм
Дијаметар  58 цм
Тежина  45 кг
Макс.притисок  3 бар.

Опис на производот